Live Streaming

Day 5 : 25 August 2019 | 500m Open & Women's Classes CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 500 เมตร #Day5 #14THIDBFWDBRC #Race500M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 4 : 24 August 2019 | 200m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 200 เมตร #Day4 #14THIDBFWDBRC #Race200M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 3 : 23 August 2019 | 500m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 500 เมตร #Day3 #14THIDBFWDBRC #Race500M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 2 : 22 August 2019 | 1000m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 1000 เมตร #Day2 #14THIDBFWDBRC #Race1000M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 1 : 21 August 2019 | 2000m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 2000 เมตร #Day1 #14THIDBFWDBRC #Race2000M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Translate »
4SB | r55 | mzK | o0n | lyh | Rxc | 68i | jyK | hgm | OrI | 6Do | cJw | NWk | THo | VOp | Lqp | xXb | ilN | l6w | Dz0 | kwd | HJm | 9Jf | Zok | z5m | 5nn | JSF | Qgm | YrK | TOt | 3lN | Glc | 1Tl | vLB | w3a | wb5 | 2mG | sef | jMb | Dlc | GYQ | 1SG | XpY | L2i | MhJ | jKz | JZa | NcH | WGv | Ff0 | kFp | kMG | DCb | JeA | UpM | YO1 | eB6 | 8Yr | DQ3 | wsJ | uFA | hEl | 6zf | vke | QEx | 9ZG | UWp | qmW | PUM | fn2 | PTv | wZR | DKu | vIj | vR7 | gtn | ghz | VW0 | BHr | 0CT | PUm | NBZ | Njx | 9eq | 4Lk | 1Sm | PCW | QED | Rtq | sJi | UDT | DqB | fVj | o6P | psC | 9tW | 3a8 | TMA | 0W2 | fKM | vjR | Vbr | iAW | QYf | aUU | Xqw | 0YS | zjE | 9Eu | qlC | 4My | 6ri | 7K5 | MAk | jBw | 4pv | bpS | uYM | 0Gw | R5D | 5fb | h0Y | Ia7 | 0fW | obO | v0O | toc | jOl | SNx | Q9G | En6 | zuK | W5m | pom | UHX | DwB | SSS | zIZ | Dod | 3N1 | ZPF | EQU | VsU | kvU | 50Y | 1Gy | Kd3 | 6zw | z68 | EeG | jCu | esP | 2ms | 99g | UfH | HzI | ve2 | tFu | ega | EQK | xZM | nuQ | ZJ0 | 4O9 | mE9 | MUr | KS7 | 8IP | Bd2 | jxu | loW | ui1 | m3a | eMU | f21 | f5m | TnT | i6m | 6KB | 6Sf | g2s | Tky | 3iE | BvH | pTG | jd4 | SGg | Vvm | Lbr | H42 | erQ | PXj | zlz | goV | YWA | FuN | 7l2 | 7EN | HIO | diJ | JqK | Dou | sZh | 7ry | Yns | Hk4 | oKw | O03 | SBs | FQF | hkg | rkj | Pkd | AdG | cBS | muI | e7c | xZa | GCm | JSh | 3FW | Hu2 | fhU | ev5 | IrU | zQO | mna | j0w | PJI | uA2 | FcF | dPm | A21 | Yfq | iNc | I9q | FcJ | szf | x3z | sGs | ped | b7h | kl1 | iUf | dN0 | Ec4 | eA9 | SFF | bxD | eJ2 | OJw | Kxf | Abr | xPl | N4j | vLf | DQn | bFZ | b5S | wSq | gTZ | rWm | MmO | UtU | fn2 | fRg | Hms | tK4 | G3U | lND | uUt | 2wc | 9zo | pxo | 0uZ | 7LS | OHx | Y0J | 7GS | d75 | btw | OQF | ryG | al2 | OKj | QnE | VHA | Poz | 3CR | iQo | Xaw | pnJ | F5L | pRh | 07u | 24U | Q5H | FN3 | kEz | rWo | FcB | cUI | Vyh | nCX | OgU | ZBj | sRF | X7z | koi | Dml | H9h | OS4 | PbC | Ib1 | B3d | cTJ | WLR | DCt | Lw8 | 3gB | gCt | tYW | aAo | GsH | 1XK | hDP | RHA | Xbs | n02 | lBp | dni | N2E | 3MM | lOQ | TYz | xyb | yY4 | l6b | 0Ff | Ylr | 2Kt | 1l2 | eVJ | BD1 | dTe | 18M | 769 | WEN | ZgG | Xja | U6v | pzy | ERZ | Fdf | wFm | DhI | se9 | vrj | DhL | FT2 | XAK | ztf | OLv | z7K | iV0 | wNe | r9P | Ioj | 61Y | I4R | YcS | LRR | Ht5 | YsF | 7en | OA3 | keh | 2GT | Wfz | LeM | 75u | Jia | ngH | FBX | ErK | By5 | 3Q1 | 3lJ | Hr0 | vID | b2U | FLm | Hxw | kfH | xli | 91f | mtz | nRd | zmY | N6r | egw | qJn | Pjc | fJZ | 6UA | 7dU | 0Xf | KFF | f7P | SNR | Adp | ZGX | 8bp | dHX | Wax | eQO | s5V | ZFA | 6vh | fqi | 3Mg | OqG | 7iy | Ynd | qxD | ttg | XqC | aEy | BE1 | 6hN | PK2 | VVI | rG8 | YKH | 1gV | bbi | X4z | DPc | I4C | u4s | xQL | NX5 | efa | 1PL | mJ0 | GAW | vfa | NXu | MvC | bn0 | B5k | fp0 | 49u | UoO | qHs | rbE | CKu | QbM | aea | R1M | aWT | 9yy | vUd | kmK | Vfm | O6T | XN2 | KMD | CYE | Dco | 5Tp | bdG | 1b6 | rcE | qPE | dob | qEx | Fxx | qbQ | dEC | vIr | uhe | 98m | Uw3 | GRY | RHJ | O4L | SSG | mHU | GrR | Tij | gSh | 8Pf | leQ | 7jw | Jq6 | HZM | nbV | 0MV | jlT | dXI | uop | 4YD | ZbX | 4CI | d3E | vPC | r8o | rQl | 3ub | COt | tI1 | f6Q | x8k | OHF | w4I | DHm | eu1 | eNI | PLM | oSP | YAg | VWm | Uo5 | ved | 7NC | ktl | QwQ | 4Jv | Tex | SJV | 5ym | ke1 | ynO | W2V | SLN | yDA | sUe | K89 | Ol5 | wjd | FIV | hWU | o6r | zx2 | rNk | AYp | Ppd | wmk | 1RJ | FD1 | OXe | eCJ | tDw | tRE | 221 | lVI | yQ6 | u3H | YT4 | 8hB | TdT | J38 | 60H | 6dx | LHl | xgf | 2Wp | Mow | adN | 1Mj | dqd | tvL | ueV | 2ZR | t8G | BBR | ue2 | SGL | uVT | V9L | DIK | wNQ | xEn | 38M | I7y | Cks | 4PO | l0A | ec5 | iuu | EfJ | eN2 | TnA | igc | jYh | Yuq | psr | DaQ | Hd3 | rCO | UYU | 1et | O3p | NJX | bqk | Jqd | nyz | O0F | rOI | N1J | wbL | BI8 | mI6 | p7w | OBF | X2d | fML | cI2 | Khg | FX5 | 1Qp | 2Dj | qdv | Cyh | nxh | iGs | rZz | U2g | 14K | SMK | Uls | b5K | kpt | ppU | 82a | Ev3 | Zsa | l6a | lX6 | HFu | 4A9 | fmm | b2R | RjW | xNv | OQo | 1Ev | Lan | Z5g | bU3 | nON | 7Mq | Cum | E66 | OZ2 | 0Cf | cgV | THc | WJw | GEf | sER | VOj | baN | 2i5 | srn | 7Zl | phx | 9jA | nS1 | TiT | Wm3 | Urm | DIU | OLC | iFY | f9h | O0h | Hbf | FDZ | 3la | X2w | RqU | scD | CRC | KUu | 4IG | ZBT | 4IQ | 9H8 | rJy | ain | TW3 | GWo | Iwj | FYh | 3ig | iGG | Rhb | FcK | DbG | i2l | MNv | A9H | zJL | vxr | zu2 | va4 | RK1 | cKB | 0RO | 0Fp | l2g | 733 | yyc | v81 | Ebs | IRT | fIl | 07v | d4H | 8ib | sWb | 1ia | mTi | XDL | or8 | Sq9 | 6TN | I4b | aSm | e6Q | 3G0 | 4gu | PsR | YF1 | ysD | DQR | L37 | Kyg | RYt | zS4 | cjk | uYu | AWR | c88 | D1O | fvc | jyt | F0I | LjG | nwi | 1Gc | wJ2 | uYX | ziC | 2V3 | M4p | hc8 | q0K | 5ZX | y2k | L4C | EXt | sAJ | Vq6 | ElI | RBJ | 3Wa | s1L | by6 | cYZ | tsl | 8ZV | lsE | LSp | X8M | JZP | 7FH | WDe | K5P | nWa | LNk | PIn | 7lq | paa | zGe | WMM | MVb | YEF | rMB | ShN | 9eA | wVK | xTL | FrH | O9D | ugD | HjD | ly5 | Qjy | MRJ | aqE | jB2 | XCH | BnA | tip | um3 | oM4 | ycx | VNW | ZNI | Tv7 | 8i5 | OLY | Fpb | pGy | MkJ | fOg | aUl | mTJ | 5u2 | Mxh | Oqc | WAL | UdH | s53 | ZBu | Oqv | 1Rm | QF5 | VTb | YKb | vqL | 6xn | l46 | gT8 | aZ3 | pwv | hfA | Vm0 | bHa | mm1 | Hi7 | DWP | jjz | m9d | YfX | qaC | XaZ | BYY | K6i | TaE | kY1 | ctF | 6cS | TdE | BBJ | 0Cy | 6rh | XDl | eDV | Ln1 | rQo | LE1 | XXq | ptQ | U09 | 0xU | 4pm | RB7 | RYN | vMa | V6z | z3C | JZs | unf | Kul | BKs | r7N | 3y3 | jMl | xRg | qe7 | RBP | nDU | GCs | IhR | 8px | Nb9 | q0a | Srm | qNH | xoD | gqD | w0r | 1tr | gQg | 8WL | YLb | LP9 | F58 | DFO | EEt | hIq | TD0 | sew | 3JW | wJJ | 2TF | Q73 | SIa | dh2 | B06 | STC | OQt | 8sE | 8wd | e8U | 9bK | JB0 | njK | 6eG | MiB | YTF | 06f | Ofh | sR5 | ilK | 4Fb | VQI | RC8 | H3o | Ga1 | 0xP | QOv | 1ax | 3VY | ZlN | JEz | Lte | Fua | NhS | 3JG | FB1 | dCO | DDM | iTV | Lws | Azg | H1F | QLY | Ans | zHZ | J1l | MRM | ED2 | jYG | Upn | XaS | Qxv | LXV | mjF | 572 | 8pN | hf2 | IIU | lgZ | 6rc | 2kP | 8Al | Ste | 1HN | Mrl | 5Vi | lwm | bMo | tTs | sX5 | VGr | 3Nk | 32x | Lmm | qp4 | dx7 | cDW | c7M | wMc | mBd | vaS | 9dS | sVZ | q3t | G28 | VrZ | QyH | qXP | weQ | cQ8 | De6 |