Live Streaming

Day 5 : 25 August 2019 | 500m Open & Women's Classes CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 500 เมตร #Day5 #14THIDBFWDBRC #Race500M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 4 : 24 August 2019 | 200m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 200 เมตร #Day4 #14THIDBFWDBRC #Race200M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 3 : 23 August 2019 | 500m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 500 เมตร #Day3 #14THIDBFWDBRC #Race500M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 2 : 22 August 2019 | 1000m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 1000 เมตร #Day2 #14THIDBFWDBRC #Race1000M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Day 1 : 21 August 2019 | 2000m CHAMPIONSHIPS

14TH IDBF World dragon boat Racing Championships

การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 14TH IDBF World dragon boat Racing Championships ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย ระยะ 2000 เมตร #Day1 #14THIDBFWDBRC #Race2000M

Posted by 14th IDBF World Dragon Boat Racing Championships, Thailand
Translate »